Onze Server Back-Ups

Hoe lopen de back-ups van onze eigen servers?

Web Hosting

Wat? Elke nacht is er een back-up van alle data naar onze back-up server.
Namelijk alle gebruikers met telkens de websites, databases, e-mailadressen, instellingen, …
Maar ook alle configuratiebestanden van de server zelf.
Waarom?
Dit is alle data die we nodig hebben om iedere server volledig terug op te bouwen.
Voor wie?
Deze back-ups zijn enkel door ons te gebruiken. Wens je iets specifieks terug te zetten dan kan je de support hiervoor contacteren.
Hoe lang?
Deze back-ups worden telkens 7 dagen bijgehouden.

Wat?
Bijkomend is er een back-up van alle web applicaties die met Installatron geïnstalleerd werden. Dit is een vaste back-up taak, die naar onze back-up server loopt, en dus geen ruimte inneemt in je web hosting pakket.
Deze back-ups bevatten enkel de inhoud van de website en de database die daarvoor nodig is.
Waarom?
Ze bieden een snelle manier om een website terug te zetten naar een vorige versie.
Voor wie?
Zowel voor ons als voor de klant zijn deze back-ups bruikbaar. Is er iets mis gegaan bij je laatste wijziging? Dan kan je zelf de back-up terugzetten.
Hoe lang?
Er worden 2 dagelijkse en 1 wekelijkse back-up bijgehouden.

Wat?
Van de web applicaties kan je ook zelf een back-up nemen of een automatische back-up laten nemen naar een locatie die je zelf kiest. Dit kan je hosting pakket zijn (en dan telt dit mee voor het verbruik), maar kan ook naar DropBox, of een andere server via FTP of WebDAV.
Waarom?
Snel even een back-up nemen voor je die update uitvoert. Of voor je een nieuwe plug-in installeert.
Voor wie?
Bruikbaar voor de klant
Hoe lang?
Dit stel je zelf in.

Back-up Servers

Deze back-up servers bevinden zich in een ander datacenter (in een ander land), en bij een andere leverancier. Hierdoor zorgen we er voor dat we steeds aan de back-ups kunnen mochten er problemen zijn met het datacenter of leverancier waar de web hosting staat.

Ook van deze back-up servers is nog eens een back-up naar een andere locatie. Dit gebeurd ‘s nachts en met andere technologieën dan bovenstaande back-ups.